Plan zajęć

217 A-8

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 1

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć