Plan zajęć

102 A-6

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 10


W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć