Plan zajęć

9 A-5

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć