Plan zajęć

10 A-5

sala seminaryjna; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
08:00 09:30 Finanse przedsiębiorstw W21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek DP
09:40 11:10 Przedmiot fakultatywny Ć33EK-SP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek D
11:20 12:50 Przedmiot fakultatywny Ć32EK-SP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek D
13:10 14:40 Przedmiot fakultatywny Ć31EK-SP dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek D
19:35 21:05 Partnerstwo międzysektorowe P12BN-SP dr Anna Łoś-Tomiak DI
Wtorek
09:40 11:10 Badania rynkowe P23EK-SP dr inż. Mariola Michałowska DN
11:20 12:50 Marketing usług logistycznych P11LOG-SD(Ln) dr inż. Mariola Michałowska DN
13:10 14:40 Analiza rynku W11BN-SD dr inż. Mariola Michałowska DN
14:50 16:20 Marketing usług logistycznych P12LOG-SD(Ln) dr inż. Mariola Michałowska DN
Środa
08:00 09:30 Badania rynkowe P21EK-SP dr inż. Mariola Michałowska DN
08:00 09:30 Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa W21ZARZ-SD dr inż. Mariola Michałowska DP
09:40 11:10 Badania rynkowe P22EK-SP dr inż. Mariola Michałowska DN
09:40 11:10 Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Ć21ZARZ-SD dr inż. Mariola Michałowska DP
13:10 14:40 Gospodarka elektroniczna w transporcie i spedycji W33LOG-SP dr Agnieszka Perzyńska DP
16:25 17:55 Polityka transportowa Ć11LOG-SD(Ln) dr Sławomir Kotylak DN
18:00 19:30 Polityka transportowa Ć12LOG-SD(Ln) dr Sławomir Kotylak DN
Czwartek
08:00 09:30 Tworzenie zespołów projektowych Ć12ZARZ-SP dr Bartosz Seiler D
09:40 11:10 Zarządzanie i planowanie marketingowe Ć31ZARZ-SP dr Janusz Śnihur D
11:20 12:50 Zarządzanie i planowanie marketingowe Ć32ZARZ-SP dr Janusz Śnihur D
13:10 14:40 Praktyczne aspekty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych P11EK-SD dr Alicja Janusz DP
13:10 14:40 Zarządzanie globalne W11BN-SD dr Janusz Śnihur DN
14:50 16:20 Badania marketingowe Ć22ZARZ-SP dr Janusz Śnihur DP
14:50 16:20 Zarządzanie globalne Ć11BN-SD dr Janusz Śnihur DN
16:25 17:55 Badania marketingowe Ć21ZARZ-SP dr Janusz Śnihur DP
16:25 17:55 Public relations w bezpieczeństwie P11BN-SD dr Janusz Śnihur DN
Piątek
08:00 09:30 Zarządzanie zasobami ludzkimi Ć11EK-SP dr inż. Patrycja Łychmus DN
09:40 11:10 Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie2 W21BN-SP dr Maciej Kozaryn DP
09:40 11:10 Zarządzanie zasobami ludzkimi Ć12EK-SP dr inż. Patrycja Łychmus DN
11:20 12:50 Podstawy controllingu Ć21ZARZ-SP dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ D
13:10 14:40 Podstawy controllingu Ć22ZARZ-SP dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ D
Sobota
07:30 09:10 Bezpieczeństwo publiczne W21ZARZ-NP dr inż. Tadeusz Tabaczniuk aWez-NN
09:15 10:55 Bezpieczeństwo publiczne Ć21ZARZ-NP dr inż. Tadeusz Tabaczniuk aWez-NN
11:00 12:40 Innowacje technologiczne P11BN-NP dr Marek Tomaszewski 04-04-2020; 23-05-2020; 06-06-2020;
11:00 12:40 Strategie bezpieczeństwa P11BN-NP dr inż. Krzysztof Graczyk 18-04-2020; 09-05-2020;
12:45 14:25 System wojskowy państwa Ć21BN-NP dr inż. Krzysztof Graczyk 18-04-2020; 09-05-2020;
14:30 16:10 Polityka regionalna w Polsce P11BN-ND dr Tymon Ostrouch aWez-NP
18:00 19:40 Strategie bezpieczeństwa Ć11BN-NP dr inż. Krzysztof Graczyk 18-04-2020; 09-05-2020;
19:45 21:25 Wykład monograficzny specjalnościowy - Zarządzanie kryzysowe W21BN-ND dr inż. Krzysztof Graczyk 18-04-2020; 09-05-2020;
Niedziela
07:30 09:10 Współczesne systemy bezpieczeństwa P11BN-ND dr Magdalena Dalecka-Zaborowska aWez-NN
09:15 10:55 Systemy zarządzania w bezpieczeństwie P11BN-ND mgr Przemysław Dulewicz aWez-NP
09:15 10:55 Wspomaganie procesów decyzyjnych P12ZARZ-ND dr Magdalena Dalecka-Zaborowska aWez-NN
12:45 14:25 Współczesne systemy bezpieczeństwa W11BN-ND dr Magdalena Dalecka-Zaborowska aWez-NN
14:30 16:10 Rachunkowość finansowa Ć12ZARZ-NP dr Janina Jędrzejczak-Gas aWez-NP
14:30 16:10 Strategie bezpieczeństwa narodowego Ć11BN-ND dr Magdalena Dalecka-Zaborowska aWez-NN
16:15 17:55 Rachunkowość finansowa Ć11ZARZ-NP dr Janina Jędrzejczak-Gas aWez-NP
18:00 19:40 Rachunkowość zarządcza W11LOG-ND(Ln) dr Janina Jędrzejczak-Gas 24-05-2020;
19:45 21:25 Rachunkowość zarządcza W11LOG-ND(Ln) dr Janina Jędrzejczak-Gas 24-05-2020;

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.