Rezerwacje

10 A-5

sala seminaryjna; liczba miejsc: 30

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji