Rezerwacje

16 A-5

sala seminaryjna; liczba miejsc: 15

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji