Plan zajęć

148 A-0

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 15

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
09:40 11:10 Systemy informacji przestrzennej w transporcie L31LOG-SP/A mgr Mateusz Kurowski DP
11:20 12:50 Zarządzanie rozwojem zrównoważonym L21LOG-SP/B dr inż. Anna Staszczuk D
13:10 14:40 Analiza rynku L31LOG-SP/A mgr Piotr Dubicki D
14:50 16:20 Systemy informacji przestrzennej w transporcie L32LOG-SP/B mgr Mateusz Kurowski DN
16:30 21:00 REZERWACJA I  mgr Adrianna Dybikowska 06-04-2020; 20-04-2020; 27-04-2020;
Wtorek
08:00 09:30 Zarządzanie rozwojem zrównoważonym L23LOG-SP/A dr inż. Marta Mazurkiewicz D
09:40 11:10 Zarządzanie rozwojem zrównoważonym L23LOG-SP/B dr inż. Marta Mazurkiewicz D
11:20 12:50 Zarządzanie rozwojem zrównoważonym L22LOG-SP/A dr inż. Marta Mazurkiewicz D
13:10 14:40 Zarządzanie rozwojem zrównoważonym L22LOG-SP/B dr inż. Marta Mazurkiewicz D
14:50 16:20 Rynek giełdowy L23EK-SP/A mgr Łukasz Augustowski DN
18:00 19:30 Systemy prezentacji informacji w biznesie L12LOG-SP/A mgr Piotr Dubicki D
Środa
08:00 09:30 Zarządzanie produkcją i usługami L11LOG-SP/A mgr Arkadiusz Zagajewski D
09:40 11:10 Technologie informacyjne L12LOG-SP/A mgr Tomasz Łagutko DN
11:20 12:50 Zarządzanie produkcją i usługami L12LOG-SP/B mgr Arkadiusz Zagajewski D
13:10 14:40 Zarządzanie produkcją i usługami L11LOG-SP/B mgr Arkadiusz Zagajewski D
14:50 16:20 Systemy prezentacji informacji w biznesie L11ZARZ-SP/A mgr Piotr Dubicki D
16:25 17:55 Systemy prezentacji informacji w biznesie L14LOG-SP/B mgr Piotr Dubicki D
Czwartek
08:00 09:30 Systemy prezentacji informacji w biznesie L12EK-SP/B mgr Piotr Dubicki D
09:40 11:10 Praktyczne aspekty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych L11EK-SD/B dr Alicja Janusz D
11:20 12:50 Zarządzanie produkcją i usługami L14LOG-SP/A mgr Arkadiusz Zagajewski D
13:10 14:40 Zarządzanie produkcją i usługami L12LOG-SP/A mgr Arkadiusz Zagajewski D
14:50 16:20 Finansowanie działalności gospodarzcej L11ZARZ-SD/A dr Alicja Janusz DN
14:50 16:20 Praktyczne aspekty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych L11EK-SD/A dr Alicja Janusz DP
16:25 17:55 Badania operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem L11ZARZ-SD/A mgr Karolina Gębska DN
Piątek
08:00 09:30 Ekonomika produkcji L12EK-SP/B mgr Przemysław Dulewicz 08-05-2020; 22-05-2020; 05-06-2020;
08:00 09:30 Ekonomika produkcji L13EK-SP/B mgr Przemysław Dulewicz 03-04-2020; 15-05-2020; 29-05-2020; 16-06-2020; 18-06-2020;
08:00 12:30 REZERWACJA I  dr Paweł Szudra 17-04-2020; 24-04-2020;
09:40 11:10 Ekonomika produkcji L11EK-SP/B mgr Przemysław Dulewicz 08-05-2020; 22-05-2020; 05-06-2020;
09:40 11:10 Ekonomika produkcji L13EK-SP/A mgr Przemysław Dulewicz 03-04-2020; 15-05-2020; 29-05-2020; 16-06-2020; 18-06-2020;
13:10 14:40 Ekonomika produkcji L12EK-SP/A mgr Przemysław Dulewicz DN
14:50 16:20 Ekonomika produkcji L11EK-SP/A mgr Przemysław Dulewicz DN
Sobota
07:30 09:10 Systemy prezentacji informacji w biznesie L13LOG-NP/B mgr Piotr Dubicki 04-04-2020; 18-04-2020; 09-05-2020; 23-05-2020; 06-06-2020;
07:30 10:55 Systemy prezentacji informacji w biznesie L11EK-NP/B mgr Piotr Dubicki 20-06-2020;
09:15 10:55 Projektowanie procesów i systemów logistycznych 1 L21LOG-NP/B dr Paweł Szudra 04-04-2020; 18-04-2020; 09-05-2020; 23-05-2020; 06-06-2020;
11:00 12:40 Systemy prezentacji informacji w biznesie L12LOG-NP/B mgr Piotr Dubicki 04-04-2020; 18-04-2020; 09-05-2020; 23-05-2020; 06-06-2020;
12:45 14:25 Analiza danych w MŚP L11ZARZ-ND/A dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ aWez-NP
13:00 17:45 Informatyczne systemy wspomagania rachunkowości CRiF-P dr Alicja Janusz 25-04-2020;
14:30 16:10 Logistyka zwrotna L33LOG-NP/B mgr inż. Wiesław Wasilewski aWez-NN
14:30 17:55 Zarządzanie rozwojem zrównoważonym L22LOG-NP/A dr inż. Marta Mazurkiewicz aWez-NP
14:40 18:15 Informatyczne systemy wspomagania rachunkowości CRiF-P dr Alicja Janusz 16-05-2020;
16:15 17:55 Systemy informacji przestrzennej w transporcie L31LOG-NP/A mgr inż. Wiesław Wasilewski aWez-NN
18:00 19:40 Systemy prezentacji informacji w biznesie L11LOG-NP/B mgr Piotr Dubicki 04-04-2020; 18-04-2020; 09-05-2020; 23-05-2020; 06-06-2020;
19:45 21:25 Systemy prezentacji informacji w biznesie L11EK-NP/A mgr Piotr Dubicki 04-04-2020; 18-04-2020; 09-05-2020; 23-05-2020; 06-06-2020;
Niedziela
07:30 09:10 Finanse przedsiębiorstw L21ZARZ-NP/B dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek aWez-NN
07:30 09:10 Gospodarka magazynowa L31LOG-NP/A mgr Przemysław Dulewicz 21-06-2020;
09:15 10:55 Praktyczne aspekty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych L11EK-ND/A dr Alicja Janusz 05-04-2020; 19-04-2020; 10-05-2020; 24-05-2020; 07-06-2020;
09:15 10:55 Systemy prezentacji informacji w biznesie L13LOG-NP/A mgr Piotr Dubicki 21-06-2020;
11:00 12:40 Praktyczne aspekty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych L11EK-ND/B dr Alicja Janusz 05-04-2020; 19-04-2020; 10-05-2020; 24-05-2020; 07-06-2020;
11:00 14:25 Systemy prezentacji informacji w biznesie L11EK-NP/B mgr Piotr Dubicki 21-06-2020;
12:45 14:25 Gospodarka magazynowa L31LOG-NP/B mgr Przemysław Dulewicz 10-05-2020;
12:45 14:25 Projektowanie procesów i systemów logistycznych 1 L22LOG-NP/A dr Paweł Szudra 05-04-2020; 07-06-2020;
12:45 16:10 Systemy prezentacji informacji w biznesie L12LOG-NP/A mgr Piotr Dubicki aWez-NN
14:30 16:10 Projektowanie procesów i systemów logistycznych 1 L22LOG-NP/A dr Paweł Szudra aWez-NP
16:15 17:55 Finansowanie działalności gospodarzcej L11ZARZ-ND mgr Piotr Dubicki aWez-NN
18:00 19:40 Gospodarka magazynowa L32LOG-NP/B mgr Przemysław Dulewicz 05-04-2020; 10-05-2020;
18:00 19:40 Systemy prezentacji informacji w biznesie L12EK-NP mgr Piotr Dubicki aWez-NN
19:45 21:25 Systemy prezentacji informacji w biznesie L11ZARZ-NP/A mgr Piotr Dubicki 05-04-2020; 19-04-2020; 10-05-2020; 24-05-2020; 07-06-2020;

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.