Plan zajęć

148 A-0

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 15

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Wtorek
08:00 09:30 Analiza rynku L12EK-SP/A dr inż. Maria Dzikuć 28-01-2020; //
09:40 11:10 Analiza rynku L11EK-SP/A dr inż. Maria Dzikuć 28-01-2020; //
11:20 12:50 Analiza rynku L11EK-SP/B dr inż. Maria Dzikuć 28-01-2020; //
13:10 14:40 Analiza rynku L12EK-SP/B dr inż. Maria Dzikuć 28-01-2020; //
Piątek
11:20 12:50 Rachunkowość i finanse L22LOG-SP/A dr Alicja Janusz 29-01-2020; //
13:10 14:40 Rachunkowość i finanse L21LOG-SP/B dr Alicja Janusz 29-01-2020; //
14:50 16:20 Rachunkowość i finanse L23LOG-SP/A dr Alicja Janusz 29-01-2020; //
16:25 17:55 Rachunkowość i finanse L23LOG-SP/B dr Alicja Janusz 29-01-2020; //
Sobota
09:15 12:45 Kadry i płace LRiF-P mgr inż. Dominika Bandelak-Rosłankiewicz 15-02-2020; //
13:00 16:30 Podstawy rachunkowości CRiF-P dr Alicja Janusz 15-02-2020; //
14:30 16:10 Analiza finansowa L31EK-NP/A dr Renata Manacka 25-01-2020; //
Niedziela
07:30 10:55 Analiza rynku L11EK-NP/A dr inż. Maciej Dzikuć 26-01-2020; //
09:15 11:10 Kadry i płace LRiF-P mgr inż. Dominika Bandelak-Rosłankiewicz 01-03-2020; //
09:15 12:45 Podstawy rachunkowości CRiF-P dr Alicja Janusz 16-02-2020; //
09:15 16:15 Zarządzanie finansami w podmiotach gospodarujących LRiF-P dr hab. Robert Kurek 02-02-2020; //
11:00 14:25 Analiza rynku L11EK-NP/B dr inż. Maciej Dzikuć 26-01-2020; //
11:15 15:15 Kadry i płace LRiF-P mgr inż. Dominika Bandelak-Rosłankiewicz 01-03-2020; //
13:00 16:30 Kadry i płace LRiF-P mgr inż. Dominika Bandelak-Rosłankiewicz 16-02-2020; //
14:30 17:44 Analiza rynku L12EK-NP/A dr inż. Maciej Dzikuć 26-01-2020; //
18:00 21:25 Bezpieczeństwo energetyczne P31BN-NP dr inż. Maciej Dzikuć 26-01-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.