Plan zajęć

6 A-0

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 30

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć