Rezerwacje

12 A-0

sala seminaryjna; liczba miejsc: 65

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji