Rezerwacje

16d A-0

sala seminaryjna; liczba miejsc: 1

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji