Rezerwacje

011 A-0

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 10

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji