Rezerwacje

00011 A-1

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: -

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji