Plan zajęć

104 A-12

sala seminaryjna; liczba miejsc: 1

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
13:15 15:00 Zebranie kierowników zakładów IIŚ I  mgr inż. Tadeusz Butrymowicz; mgr Karolina Godzisz; prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak; dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ; dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ; dr inż. Ireneusz Nowogoński; dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ; dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk D//
Wtorek
13:15 14:45 Seminarium dyplomowe S26IS-SD/A dr inż. Ireneusz Nowogoński DP//
16:00 18:15 Warsztaty metodologiczne Ć25IS-DD prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł D//15h (5 spotkań po 2h15min; terminy po uzgodnieniu z Profesorem);
Środa
11:30 13:45 Zrównoważona gospodarka energią W26IS-SD prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł D//15h (5 spotkań po 2h15min; terminy po uzgodnieniu z Profesorem);
Czwartek
13:15 14:45 Język obcy Ć25IS-SP mgr Wojciech Wieluński D//
15:15 16:45 Język obcy Ć35IS-SP mgr Wojciech Wieluński D//
Sobota
10:00 10:45 Seminarium dyplomowe S29IS-ND/A dr inż. Ireneusz Nowogoński WBAIS//
12:45 14:15 Matematyka I i II W+C15IS-NP dr Tomasz Małolepszy WBAIS//
14:30 16:00 Przedmiot humanistyczny W29IS-ND dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ WBAIS//
18:35 20:05 Przedmiot humanistyczny W29IS-ND dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ 11-05-2019; 01-06-2019; //
19:20 21:00 Zrównoważona gospodarka energią W29IS-ND dr inż. Piotr Ziembicki WBAISN//
Niedziela
16:15 17:45 Język obcy Ć35IS-NP mgr Wojciech Wieluński WBAIS//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.