Plan zajęć

104 A-12

sala seminaryjna; liczba miejsc: 1

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
13:15 14:00 Wykład monograficzny II W35IS-DD dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ D//
14:01 14:45 Seminarium doktoranckie S35IS-DD dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ D//
14:46 15:30 Warsztaty metodologiczne Ć35IS-DD dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ D//
15:31 16:15 Warsztaty laborator.-modelowe (wybieralny) L35IS-DD dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ D//
Wtorek
09:30 11:00 Instalacje wewnętrzne W35IS-SP dr inż. Marzena Jasiewicz D//
11:05 12:35 Instalacje wewnętrzne P35IS-SP/A dr inż. Marzena Jasiewicz D//
12:40 14:10 Fizyka budowli W+C35IS-SP dr inż. Marzena Jasiewicz D//
Środa
07:45 09:15 Seminarium dyplomowe S45IS-SP/A dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ D//
Sobota
08:15 09:45 Przedmiot ogólnouczelniany - Człowiek i środowisko W45IS-NP dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ 25-01-2020; //
08:15 09:45 Przedmiot ogólnouczelniany - Człowiek i środowisko W45IS-NP dr inż. Dariusz Królik 21-12-2019; //
08:15 09:45 Przedmiot ogólnouczelniany - Człowiek i środowisko W45IS-NP dr inż. Jakub Kostecki 07-12-2019; //
08:15 09:45 Przedmiot ogólnouczelniany - Człowiek i środowisko W45IS-NP dr inż. Katarzyna Łuszczyńska 11-01-2020; //
08:15 09:45 Przedmiot ogólnouczelniany - Człowiek i środowisko W45IS-NP dr inż. Marta Gortych 16-11-2019; //
08:15 09:45 Przedmiot ogólnouczelniany - Człowiek i środowisko W45IS-NP dr inż. Piotr Ziembicki 26-10-2019; //
10:00 10:45 Ochrona własności intelektualnej (wybieralny) W45IS-NP dr inż. Anita Jakubaszek WBAIS//
11:00 12:30 Inżynieria elektryczna i automatyka Ć35IS-NP dr inż. Piotr Leżyński WBAISII//
11:00 12:30 Oczyszczanie ścieków W35IS-NP dr inż. Anita Jakubaszek WBAISI//
12:45 14:15 Przedmiot humanistyczny W45IS-NP dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ WBAIS//
14:30 16:00 Metody bezwykopowe w budowie i renowacji sieci zewnętrznych W19IS-ND dr inż. Ewa Ogiołda WBAIS//
17:50 19:10 Fizyka W15IS-NP dr Ihor Kindrat WBAISN//
19:11 20:30 Fizyka Ć15IS-NP dr Ihor Kindrat WBAISN//
Niedziela
08:15 09:55 Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II P19IS-ND/A dr inż. Piotr Ziembicki WBAISP//
08:15 09:55 Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II P19IS-ND/B dr inż. Piotr Ziembicki 27-10-2019; 01-12-2019; 22-12-2019; //
10:00 10:45 Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II W19IS-ND dr inż. Piotr Ziembicki WBAIS//
12:45 14:15 Wybrane zagadnienia wodno-kanalizacyjne P19IS-ND/B dr inż. Ireneusz Nowogoński WBAIS//
14:20 16:00 Automatyzacja i sterowanie w Inżynierii Środowiska P19IS-ND/A dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz WBAISP//
14:20 16:00 Automatyzacja i sterowanie w Inżynierii Środowiska P19IS-ND/B dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz 27-10-2019; 01-12-2019; 22-12-2019; //
16:15 17:45 Oczyszczanie ścieków P35IS-NP/A dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz WBAIS//
17:50 19:30 Automatyzacja i sterowanie w Inżynierii Środowiska W19IS-ND dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz WBAISI//
18:00 19:30 Oczyszczanie ścieków W35IS-NP dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz WBAISII//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.