Rezerwacje

105 A-12

sala wykładowa; liczba miejsc: 82

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji