Rezerwacje

117 A-12

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 20

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji