Rezerwacje

204 A-12

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 24

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji