Rezerwacje

02 A-15

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 20

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji