Plan zajęć

04 A-15

sala wykładowa; liczba miejsc: 0

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
12:20 13:05 Ruch sceniczny/Zajęcia muzyczno - ruchowe/ruch sceniczny Ć1EAwZSMSP dr Marzanna Rudnicka - Pogłud D
13:15 14:45 Chór/Chór/Big Band Ć1EAwZSMSD; 1EAwZSMSP; 2 EAwZSMSD; 2 EAwZSMSP; 2 JiMESP; 3 EAwZSMSP dr hab. Jerzy Markiewicz, prof. UZ; dr hab. Łucja Nowak, prof. UZ D
15:00 15:45 Podstawy Big-Bandu Ć1JiMESP; 2 JiMESP; 3 JiMESP dr Bartosz Pernal; prof. dr hab. Jerzy Szymaniuk D
15:50 16:35 Podstawy Big-Bandu Ć1JiMESP; 2 JiMESP; 3 JiMESP dr Bartosz Pernal; prof. dr hab. Jerzy Szymaniuk D
16:45 17:30 Podstawy Big-Bandu Ć1JiMESP; 2 JiMESP; 3 JiMESP dr Bartosz Pernal; prof. dr hab. Jerzy Szymaniuk D
17:35 18:20 Podstawy Big-Bandu Ć1JiMESP; 2 JiMESP; 3 JiMESP dr Bartosz Pernal; prof. dr hab. Jerzy Szymaniuk D
Wtorek
10:35 11:20 Dykcja i recytacja Ć1JiMESP dr Marzanna Rudnicka - Pogłud D
Środa
09:45 10:30 Improwizacja Ć1JiMESP mgr Wojciech Pruszyński D
10:35 11:20 Praktyka w zakresie akompaniamentu instrumentalnego Ć2 JiMESP; 3 JiMESP mgr Wojciech Pruszyński D
11:30 13:05 Specjalistyczna literatura muzyczna/Specjalistyczna literatura muzyczna II MJ Ć1EAwZSMSD; 2 JiMESP mgr Wojciech Pruszyński D
15:00 16:35 Warsztaty Ć1JiMESP; 2 JiMESP; 3 JiMESP mgr Wojciech Pruszyński D
Czwartek
13:15 14:50 Chór/Chór/Big Band Ć1EAwZSMSD; 1EAwZSMSP; 2 EAwZSMSD; 2 EAwZSMSP; 2 JiMESP; 3 EAwZSMSP dr hab. Jerzy Markiewicz, prof. UZ; dr hab. Łucja Nowak, prof. UZ D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.