Rezerwacje

05 A-15

sala wykładowa; liczba miejsc: 50

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji