Plan zajęć

011 A-15

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 10

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
15:15 16:45 Warszat wokalny jazzowy Ć1JiMESP; 2 JiMESP; 3 JiMESP mgr Paulina Gołębiowska D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.