Rezerwacje

011 A-15

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 5

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji