Plan zajęć

012 A-15

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 8

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć