Rezerwacje

012 A-15

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 14

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji