Plan zajęć

4 A-15

sala wykładowa; liczba miejsc: 16

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć