Rezerwacje

103A A-15

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 8

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji