Plan zajęć

104 A-15

sala wykładowa; liczba miejsc: 35

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć