Plan zajęć

105 A-15

sala wykładowa; liczba miejsc: 40

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć