Rezerwacje

108 A-15

sala wykładowa; liczba miejsc: 5

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji