Rezerwacje

111 A-15

sala wykładowa; liczba miejsc: 25

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji