Plan zajęć

206 A-8

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 15

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć