Plan zajęć

11 A-16

sala wykładowa; liczba miejsc: 40

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
11:30 13:00 Metodologia badań społecznych W11PED-PSiS-SD; 11PED-RzTS-SD dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ DN//Zajęcia z prof. E. Narkiewicz-Niedbalec rozpoczną się od 12.11.2019
15:30 17:00 Elementy metodologii W11SOC-SP dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ D//
19:00 20:30 Etyczne problemy zawodu socjologa i ochrona własności intelektualnej W11SOC-SP dr Krzysztof Lisowski DII//
19:00 20:30 Metody badań opinii społecznej W31SOC-SP dr Krzysztof Lisowski DI//
Wtorek
09:45 11:15 Wykład monograficzny: Być dobrym rodzicem W21PED-EPiW-SD; 21PED-POWiP-SD; 21PED-RzTS-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ DP//przedmiot do wyboru
09:45 11:15 Wykład monograficzny: Zarządzanie konfliktem W21PED-EPiW-SD; 21PED-POWiP-SD; 21PED-RzTS-SD dr Anita Famuła-Jurczak DN//przedmiot do wyboru
11:30 13:00 Wprowadzenie do socjologii W11PSP-JMS dr hab. Beata Trzop, prof. UZ DN//
13:15 14:45 Wprowadzenie do socjologii Ć11PSP-JMS dr hab. Beata Trzop, prof. UZ DN//
15:30 17:00 Subdyscyplina 1 W11SOC-SD dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ DI//
15:30 17:00 Subdyscyplina 1 Ć11SOC-SD dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ DII//
17:15 18:45 Seminarium dyplomowe 3 S21SOC-SD dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ D//
Środa
09:45 11:15 Gry i zabawy w rozwoju dzieci K11PPiW-JMS mgr Klaudia Żernik DP//
12:00 13:00 Spotkanie pracowników IS I  dr hab. Dorota Angutek; dr Dorota Bazuń; prof. zw. dr hab. Mirosław Chałubiński; dr Joanna Frątczak-Müller; dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna; dr Artur Kinal; dr Tomasz Kołodziej; dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ; dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ; dr Krzysztof Lisowski; dr Anna Mielczarek-Żejmo; dr Justyna Nyćkowiak; dr Magdalena Pokrzyńska; dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ; dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ; dr hab. Beata Trzop, prof. UZ; dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ 23-10-2019; //
15:00 16:30 Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka i wychowania Ć11PSP-JMS dr Ewa Nowacka-Chiari; dr Hanna Uździcka DP//
17:15 18:45 Edukacja osób niepełnosprawnych K41PED-DOKT; 41SOC-DOKT dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ D//F3a
Czwartek
13:15 14:45 Wprowadzenie do terapii pedagogicznej W21PED-EPiW-SP; 22PED-EPiW-SP dr Mirosława Nyczaj-Drąg DP//
15:30 17:00 Teoretyczne problemy socjologii W11SOC-SD dr Magdalena Pokrzyńska DI//W dniach 02-12.10 zajęcia z dr M. Pokrzyńską odwołane
15:30 17:00 Teoretyczne problemy socjologii Ć11SOC-SD dr Magdalena Pokrzyńska DII//W dniach 02-12.10 zajęcia z dr M. Pokrzyńską odwołane
17:15 18:45 Wykład monograficzny 2 W31SOC-SP dr Magdalena Pokrzyńska D//W dniach 02-12.10 zajęcia z dr M. Pokrzyńską odwołane
Piątek
10:30 14:30 Rezerwacja - Biuro Zarządzania Nieruchomościami I    15-11-2019; //
Sobota
08:00 10:15 Pedagogika społeczna W21PED-EPiW-NP; 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP dr Anna Korlak-Łukasiewicz 26-10-2019; 16-11-2019; //
08:00 10:15 Wykład monograficzny: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych ko W21PED-EPiW-ND; 21PED-POWiP-ND dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 14-12-2019; //przedmiot do wyboru
10:30 12:45 Badania społeczne w teorii i praktyce W11PS-ND dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 14-12-2019; //
10:30 12:45 Podstawy dydaktyki ogólnej W21PED-EPiW-NP; 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 26-10-2019; //
11:30 13:45 Pedagogika penitencjarna W21PED-RESO-NP dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 30-11-2019; 18-01-2020; //
13:00 15:15 Socjoterapia w pomocy społecznej W11PS-ND dr Andrzej Zygadło 23-11-2019; //
13:00 15:15 Współczesne problemy i kwestie społeczne Ć11PS-ND dr Ewa Szumigraj 16-11-2019; //
13:00 15:15 Wybrane zagadnienia pracy socjalnej Ć11PS-ND dr Marcin Szumigraj 26-10-2019; //
15:00 17:15 Współczesne problemy dzieci i młodzieży W21PED-POWiP-ND dr Iwona Banach 14-12-2019; 11-01-2020; //
15:30 17:45 Systemy pomocy społecznej w Polsce i na świecie W11PS-ND dr Andrzej Zygadło 16-11-2019; //
15:30 17:45 Wybrane zagadnienia pracy socjalnej Ć11PS-ND dr Marcin Szumigraj 25-01-2020; //
16:45 20:00 Współczesne problemy dzieci i młodzieży W21PED-POWiP-ND dr Iwona Banach 07-12-2019; //
18:00 20:15 Antropologia społeczna Ć11PS-ND dr hab. Dorota Angutek 25-01-2020; //
18:30 20:00 Profilaktyka społeczna W21PED-EPiW-ND dr Lidia Wawryk 26-10-2019; //
Niedziela
08:00 10:15 Podstawy dydaktyki ogólnej W21PED-EPiW-NP; 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 26-01-2020; //
08:00 10:15 Wykład monograficzny: Zarządzanie konfliktem W21PED-EPiW-ND; 21PED-POWiP-ND dr Anita Famuła-Jurczak 24-11-2019; 12-01-2020; //przedmiot do wyboru
09:45 11:15 Metody i techniki badań pedagogicznych W31PED-EE-NP; 31PED-POWiP-NP dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 27-10-2019; 17-11-2019; 15-12-2019; //
10:30 12:00 Metody i techniki badań pedagogicznych W31PED-EE-NP; 31PED-POWiP-NP dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 19-01-2020; //
10:30 12:45 Media w edukacji W31PED-EE-NP; 31PED-POWiP-NP dr Ewa Nowicka 20-10-2019; //
10:30 12:45 Podstawy dydaktyki ogólnej W21PED-EPiW-NP; 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 01-12-2019; //
11:30 14:45 Współczesne problemy dzieci i młodzieży W21PED-POWiP-ND dr Iwona Banach 15-12-2019; //
13:00 15:15 Pedagogika specjalna Ć11PED-POWiP-ND dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 17-11-2019; //
15:00 17:15 Metodyka zajęć komputerowych W31PED-EE-NP dr Ewa Nowicka 27-10-2019; //
Nieregularne
    Spotkanie pracowników IS I    D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.