Plan zajęć

11 A-16

sala wykładowa; liczba miejsc: 40

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
11:30 13:00 Pedagogika opiekuńcza W11PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ DN//
13:15 14:45 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I W21PED-POWiP-SP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ DN//
Wtorek
08:00 09:30 Wykład monograficzny z nauk przyrodniczych W2 WF-SD 17/18 dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ 28-05-2019; 04-06-2019; //
09:45 11:15 Współczesne problemy socjologii Ć21PED-RzTS-SD dr hab. Beata Trzop, prof. UZ D//
11:30 13:00 Współczesne problemy socjologii Ć21PED-EE-SD; 21PED-PSiS-SD dr hab. Beata Trzop, prof. UZ D//
13:15 14:45 Współczesne problemy socjologii Ć21PED-POWiP-SD dr hab. Beata Trzop, prof. UZ D//
15:30 17:00 Procesy zmiany społecznej W11SOC-SP dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ D//
Środa
09:45 11:15 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu W21PED-EE-SP dr Iwona Kopaczyńska DN//
09:45 11:15 Pedagogika resocjalizacyjna W11PSP-SP dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ DP//
11:30 12:40 Elementy ortodoncji W31PED-LiJM-SP; 31PED-LiTP-SP dr n. med. Ryszard Stryjski D//
14:01 15:29 Pozalekcyjna aktywizacja opiekuńczo-wychowawcza W11PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ DN//
17:15 18:45 Kreatywny potencjał człowieka W31PED-DOKT; 31SOC-DOKT dr Artur Doliński D//F5b
Czwartek
08:15 16:00 REZERWACJA I  dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ; Marcin Woźny 06-06-2019; //
Piątek
08:15 16:00 REZERWACJA I  dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ; Marcin Woźny 07-06-2019; //
Sobota
08:00 10:15 Pedagogika seksualna W21PED-EE-NP; 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Wąż 27-04-2019; //
08:00 10:15 Podstawy psychiatrii W21PED-PSiS-ND lek. med. Wojciech Musiał 11-05-2019; //
08:00 10:15 Proseminarium S21PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ 15-06-2019; //
08:00 11:15 Proseminarium S21PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ 22-06-2019; //
10:30 12:45 Etyka zawodowa W31PS-NP dr Joanna Zegzuła - Nowak 25-05-2019; //
10:30 12:45 Podstawy psychiatrii Ć21PED-PSiS-ND lek. med. Wojciech Musiał 11-05-2019; //
10:30 12:45 Psychologia sądowa W21PED-RzTS-ND dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ 01-06-2019; //
11:30 13:00 Pedagogika porównawcza W11PED-EPiW-ND; 11PED-POWiP-ND dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 27-04-2019; //
11:30 13:45 Profilaktyka społeczna W21PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ 22-06-2019; //
13:00 15:15 Etyka zawodowa Ć31PS-NP dr Joanna Zegzuła - Nowak 25-05-2019; //
13:15 15:30 Pedagogika porównawcza Ć11PED-EPiW-ND dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 27-04-2019; //
14:00 15:30 Pedagogika porównawcza W11PED-EPiW-ND; 11PED-POWiP-ND dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 11-05-2019; //
14:00 16:15 Pedagogika porównawcza Ć11PED-EPiW-ND dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 01-06-2019; //
15:45 18:00 Pedagogika porównawcza Ć11PED-EPiW-ND dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 11-05-2019; //
15:45 18:00 Pedagogika porównawcza Ć11PED-POWiP-ND dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 27-04-2019; //
15:45 20:45 Proseminarium S21PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ 22-06-2019; //Zajęcia przeniesione z 18 i 25.05.2019 r.
16:15 17:45 Pedagogika seksualna W21PED-EE-NP; 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Wąż 18-05-2019; 25-05-2019; 15-06-2019; //
16:45 19:00 Pedagogika porównawcza Ć11PED-POWiP-ND dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 01-06-2019; //
18:00 20:15 Pedagogika seksualna Ć21PED-EE-NP; 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Wąż 18-05-2019; 25-05-2019; 15-06-2019; //
18:15 20:30 Pedagogika porównawcza Ć11PED-POWiP-ND dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 11-05-2019; //
Niedziela
08:00 10:15 Poradnictwo dla młodzieży W31PS-NP dr Daria Zielińska-Pękał 23-06-2019; //
10:30 12:45 Prawo pracy W31PS-NP dr Joanna Zdanowska 23-06-2019; //
13:15 15:30 Zagadnienia wybrane nauczania matematyki ĆSP EEiTP/gr.2 dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 23-06-2019; //
15:00 17:15 Socjologia edukacji W21PED-EE-NP; 21PED-POWiP-NP dr Artur Kinal 28-04-2019; 19-05-2019; 26-05-2019; //
16:15 17:45 Patologie społeczne ĆSP EEiTP/gr.2 dr Lidia Wawryk 12-05-2019; //
18:00 20:15 Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji W42PSYCH-JMN-PEW dr Lidia Wawryk 12-05-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.