Plan zajęć

36 A-16

sala wykładowa; liczba miejsc: 75

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć