Plan zajęć

231 A-16

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 26

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
10:55 13:10 Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w przedszkolu K31PED-EEiTP-SP dr Iwona Kopaczyńska 06-04-2020; 20-04-2020; 27-04-2020; 04-05-2020; 11-05-2020; 18-05-2020; 25-05-2020; 01-06-2020; 08-06-2020; 15-06-2020; //
Wtorek
08:00 10:15 Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach I-III K31PED-EEiWNJO-SP dr Iwona Kopaczyńska 07-04-2020; 14-04-2020; 21-04-2020; 28-04-2020; 05-05-2020; 12-05-2020; 19-05-2020; 26-05-2020; 02-06-2020; 09-06-2020; //
10:25 11:35 Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach I-III W31PED-EEiTP-SP; 31PED-EEiWNJO-SP dr Iwona Kopaczyńska 07-04-2020; 14-04-2020; 21-04-2020; 28-04-2020; 05-05-2020; 12-05-2020; 19-05-2020; 26-05-2020; 02-06-2020; 09-06-2020; //
11:45 14:00 Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach I-III K31PED-EEiTP-SP dr Iwona Kopaczyńska 07-04-2020; 14-04-2020; 21-04-2020; 28-04-2020; 05-05-2020; 12-05-2020; 19-05-2020; 26-05-2020; 02-06-2020; 09-06-2020; //
Środa
08:00 09:30 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III K22PED-EPiW-SP dr Iwona Kopaczyńska D//
13:15 14:45 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III K21PED-EPiW-SP dr Iwona Kopaczyńska D//
15:00 16:30 Proseminarium S21PED-EPiW-SP dr Iwona Kopaczyńska D//
17:15 18:45 Etyka uprawiania nauki W31PED-DOKT; 31SOC-DOKT dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ DI//F5a
17:15 18:45 Ewolucyjne podstawy zachowań społecznych W31PED-DOKT; 31SOC-DOKT dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ DII//F6a
Czwartek
09:00 11:15 Język niemiecki IV Ć21PSYCH-JMS; 22PSYCH-JMS; 23PSYCH-JMS mgr Beata Łapanowska D//
11:30 13:00 Język niemiecki II Ć11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS; 16PSYCH-JMS mgr Beata Łapanowska D//
13:15 14:45 Język niemiecki IV K21PS-SP mgr Anna Kubrak D//
15:30 17:00 Język niemiecki I K11SOC-SP mgr Anna Kubrak D//
Piątek
11:30 20:00 Praktyka w zakresie terapii pedagogicznej Pra31PED-EE-NP dr Iwona Kopaczyńska 05-06-2020; //
15:00 20:00 Praktyka w zakresie terapii pedagogicznej Pra31PED-EE-NP dr Iwona Kopaczyńska 24-04-2020; //
15:00 20:00 Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w klasach I-III Pra41PPiW-JMN dr Iwona Kopaczyńska 28-02-2020; //
17:00 20:00 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I K21PED-EPiW-NP dr Mirosława Nyczaj-Drąg 19-06-2020; //
18:35 20:05 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III K21PED-EPiW-NP dr Iwona Kopaczyńska 22-05-2020; //
Sobota
08:00 10:15 Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej K21PED-EPiW-NP dr Iwona Kopaczyńska 16-05-2020; 23-05-2020; 20-06-2020; //przedmiot do wyboru
10:30 13:30 Seminarium dyplomowe II S31PED-EE-NP dr Mirosława Nyczaj-Drąg 20-06-2020; //
11:30 13:45 Seminarium dyplomowe II S31PED-EE-NP dr Mirosława Nyczaj-Drąg 06-06-2020; //
13:00 15:15 Seminarium dyplomowe II S31PED-EE-NP dr Mirosława Nyczaj-Drąg 23-05-2020; //
13:15 15:30 Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach I-III K31PED-EE-NP dr Mirosława Nyczaj-Drąg 07-03-2020; //
13:15 16:30 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III K21PED-EPiW-NP dr Iwona Kopaczyńska 21-03-2020; 25-04-2020; //
13:45 16:00 Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach I-III K31PED-EE-NP dr Mirosława Nyczaj-Drąg 20-06-2020; //
14:00 16:15 Edukacja dla przedsiębiorczości K41PPiW-JMN dr Iwona Kopaczyńska 07-03-2020; //
14:00 16:15 Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach I-III K31PED-EE-NP dr Mirosława Nyczaj-Drąg 06-06-2020; //
15:30 17:45 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III K21PED-EPiW-NP dr Iwona Kopaczyńska 23-05-2020; //
16:45 20:00 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I W21PED-EPiW-NP dr Mirosława Nyczaj-Drąg 07-03-2020; //
16:45 20:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I K21PED-EPiW-NP dr Mirosława Nyczaj-Drąg 04-04-2020; 25-04-2020; 16-05-2020; //
16:45 20:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I W21PED-EPiW-NP dr Mirosława Nyczaj-Drąg 21-03-2020; //
17:00 20:00 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I K21PED-EPiW-NP dr Mirosława Nyczaj-Drąg 20-06-2020; //
Niedziela
09:00 11:15 Seminarium dyplomowe II S31PED-EE-NP dr Mirosława Nyczaj-Drąg 22-03-2020; 26-04-2020; 17-05-2020; //
10:20 13:20 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I K21PED-EPiW-NP dr Mirosława Nyczaj-Drąg 24-05-2020; //
11:30 13:00 Seminarium dyplomowe II S31PED-EE-NP dr Mirosława Nyczaj-Drąg 08-03-2020; //
11:30 13:45 Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach I-III K31PED-EE-NP dr Mirosława Nyczaj-Drąg 22-03-2020; 26-04-2020; 17-05-2020; //
11:30 13:45 Seminarium dyplomowe II S31PED-EE-NP dr Mirosława Nyczaj-Drąg 05-04-2020; //
13:01 16:00 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I K21PED-EPiW-NP dr Mirosława Nyczaj-Drąg 08-03-2020; //
13:15 16:30 Praktyka w zakresie terapii pedagogicznej Pra31PED-EE-NP dr Iwona Kopaczyńska 21-06-2020; //
15:30 19:30 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I K21PED-EPiW-NP dr Mirosława Nyczaj-Drąg 22-03-2020; //
15:30 19:30 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III K21PED-EPiW-NP dr Iwona Kopaczyńska 26-04-2020; //
15:30 20:30 Praktyka w zakresie terapii pedagogicznej Pra31PED-EE-NP dr Iwona Kopaczyńska 17-05-2020; //
16:15 20:15 Praktyka w zakresie terapii pedagogicznej Pra31PED-EE-NP dr Iwona Kopaczyńska 05-04-2020; //
Nieregularne
    REZERWACJA I  dr Magdalena Pokrzyńska D//
    Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej K41PPiW-JMN dr Mirosława Nyczaj-Drąg 41PPiW//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.