Plan zajęć

216 A-20

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 0

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:45 11:15 Język obcy nowożytny - język angielski Ć11DiKS-SP18 mgr Rienk Vierstra D//
11:30 13:00 Praktyczna nauka języka angielskiego 2 - Pisanie K12F-ANG-SP18; 13F-ANG-SP18 mgr Rienk Vierstra D//gr. konwersatoryjna 4
16:00 17:30 Kultura filozoficzna Ć11F-SD18 dr Paweł Walczak D//
17:40 19:10 Metody dialogiczne w pracy coacha Ć11CiDF-SP18 dr Paweł Walczak D//
19:15 20:45 Kultura filozoficzna Ć21FILOZ-SP17 dr Paweł Walczak D//
Wtorek
08:00 09:30 Metodologia badań literaturoznawczych Ć11F-ANG-SD18 dr Agnieszka Łobodziec D//
09:45 11:15 Seminarium magisterskie IV S21F-ANG-SD17 dr Magdalena Adamczyk; dr Agnieszka Łobodziec D//dr Adamczyk s. 218, dr Łobodziec s. 216
11:30 13:00 Język obcy nowożytny - język angielski Ć21DiKS-SP17 mgr Rienk Vierstra D//
15:25 16:55 Filozofia nauki W21FILOZ-SP17 prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski D//specj. Filozofia a nauka
17:40 20:45 Historia filozofii starożytnej Ć11CiDF-SP18 dr Justyna Kroczak DN//Przerwa: 19.10-19.15
Środa
13:15 14:45 Język angielski biznesu I K21F-ANG-SP17; 22F-ANG-SP17; 23F-ANG-SP17 mgr Richard Sharp D//specj. tranlatoryka gr. 2
16:00 17:30 Logiczna analiza przekazu Ć21DiKS-SP17; 21K-SP17; 21LPiKŚG-SP17 dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ D//Specj. Przemysł kreatywny w internecie
17:40 20:40 Filozofia nauki Ć21FILOZ-SP17 prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski DP//specj. Filozofia a nauka

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.