Plan zajęć

221 A-20

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: -

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
08:00 09:30 Język obcy nowożytny - język angielski Ć11F-GER-SP18; 12F-GER-SP18 mgr Dariusz Nowosad; mgr Andrzej Zychla D//mgr Nowosad s. 221, mgr Zychla s. 108
09:45 11:15 Język obcy nowożytny - język angielski Ć11FP-SP18; 11LPiKSG-SP18 mgr Dariusz Nowosad D//
11:30 13:00 Praktyczna nauka języka angielskiego 2 - Czytanie K13F-ANG-SP18 mgr Dariusz Nowosad D//gr. konwersatoryjna 5
16:00 17:30 Język obcy nowożytny - język angielski Ć11CiDF-SP18 mgr Dariusz Nowosad D//
19:15 20:45 Historia filozofii starożytnej W11CiDF-SP18 dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ D//
Wtorek
09:45 11:15 Praktyczna nauka języka angielskiego 2 - Słuchanie K13F-ANG-SP18 mgr Rienk Vierstra D//gr. konwersatoryjna 5
13:15 14:45 Warsztat naukowy historyka filozofii K21HST-17 prof. dr hab. Lilianna Kiejzik D//
16:00 17:30 Wybrane zagadnienia z historii filozofii Ć11F-SD18 dr Justyna Kroczak D//
Środa
09:45 11:15 Moduł FA6: Etyczne dylematy współczesności Ć31CiDF-SP16 dr Tomasz Turowski D//
11:30 13:00 Filozofia człowieka z elementami filozofii społecznej W31CiDF-SP16 dr Tomasz Turowski D//
13:15 14:45 Filozofia człowieka z elementami filozofii społecznej Ć31CiDF-SP16 dr Tomasz Turowski D//
Czwartek
16:00 17:30 Moduł FA2: Filozofia zła Ć11CiDF-SP18 dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ D//
17:40 19:10 Kultura logicznego myślenia Ć11CiDF-SP18 dr Dariusz Sagan D//
19:15 20:45 Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem Ć21FILOZ-SP17 dr Dariusz Sagan D//spec. Filozofia a nauka
Piątek
17:40 19:10 Psychologia społeczna W11CiDF-SP18 dr Łukasz Budzicz D//
19:15 20:45 Psychologia społeczna Ć11CiDF-SP18 mgr Kasper Kalinowski D//
Sobota
08:00 09:30 Seminarium licencjackie II S31CiDF-NP16 dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ 06-04-2019; //
09:45 11:15 Filozofia kultury z elementami estetyki W31CiDF-NP16 dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ 06-04-2019; //
10:00 11:00 REZERWACJA E  prof. dr hab. Lilianna Kiejzik 23-02-2019; //
11:30 13:00 Filozofia kultury z elementami estetyki Ć31CiDF-NP16 dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ 06-04-2019; //
13:15 14:45 Coaching w ZZL Ć31CiDF-NP16 mgr Agata Łopato 06-04-2019; //
Niedziela
08:15 09:45 Moduł FA6: Etyczne dylematy współczesności Ć31CiDF-NP16 dr Tomasz Turowski 07-04-2019; //
13:30 15:00 Moduł FB6: Psychologia różnic indywidualnych Ć31CiDF-NP16 mgr Kasper Kalinowski 07-04-2019; //
15:01 16:31 Moduł FB6: Psychologia różnic indywidualnych Ć31CiDF-NP16 mgr Kasper Kalinowski 07-04-2019; //
16:45 18:15 Moduł FB6: Psychologia różnic indywidualnych Ć31CiDF-NP16 mgr Kasper Kalinowski 07-04-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.