Rezerwacje

4 A-22

sala wykładowa; liczba miejsc: 90

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji