Rezerwacje

8 A-22

sala wykładowa; liczba miejsc: 100

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji