Plan zajęć

101 A-22

sala wykładowa; liczba miejsc: 60

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć