Rezerwacje

102 A-22

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 33

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
10:30 12:30 Egzamin z języka angielskiego medycznego E2LEK-JMN 17/18; 2LEK-JMS 17/18 dr Joanna Kapica-Curzytek; mgr Agata Poźniak 17-06-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.