Rezerwacje

103 A-22

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 43

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji