Rezerwacje

104 A-22

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 42

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji