Rezerwacje

205 A-22

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 13

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji