Rezerwacje

207 A-22

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 34

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji