Rezerwacje

208 A-22

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 33

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji