Rezerwacje

211a A-22

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 37

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji