Rezerwacje

302 A-22

sala wykładowa; liczba miejsc: 50

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji