Rezerwacje

309 A-22

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 27

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji