Rezerwacje

310 A-22

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 15

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji