Plan zajęć

102 A-26

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 15

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Czwartek
13:15 14:40 Biochemia W11IB-SP dr Dżamila Bogusławska DI

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.