Plan zajęć

A A-38

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 37

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:45 11:15 Seminarium dyplomowe S3 WF-SP 19/20/sem. 3 dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ D//
13:15 14:45 Język angielski L2 WF-SP 19/20/lek. 1 mgr Barbara Szura D//
15:00 16:30 Język angielski L2 WF-SP 19/20/lek. 2 mgr Barbara Szura D//
Wtorek
08:00 09:30 Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc przedmedyczna W3 WF-SP 19/20 dr Ewa Skorupka DP//
09:40 11:10 Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc przedmedyczna L3 WF-SP 19/20/lab. 3 dr Ewa Skorupka D//
11:20 12:50 Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc przedmedyczna L3 WF-SP 19/20/lab. 1 dr Ewa Skorupka D//
13:00 14:30 Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc przedmedyczna L3 WF-SP 19/20/lab. 2 dr Ewa Skorupka D//
Środa
09:30 11:00 Etyka sportu W1 WF-SD 19/20 dr Joanna Zegzuła - Nowak DP//
09:30 11:00 Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego W1 WF-SD 19/20 dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ DN//
11:30 13:45 Metodyka wychowania fizycznego L2 WF-SP 19/20/lab. 2 dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ D//
14:00 16:15 Metodyka wychowania fizycznego L2 WF-SP 19/20/lab. 1 dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ D//
Czwartek
09:45 11:15 Organizacja i prawo w sporcie W3 WF-SP 19/20 dr Leszek Kaczmarski DP//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.