Plan zajęć

A A-38

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 37

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Niedziela
09:00 10:30 Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna E2 WF-NP 17/18 dr Ewa Skorupka 07-07-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.